Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počítačové sítě

14. 10. 2013

Počítačové sítě

Počítačová síť je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv. V poslední době jsou všechny sítě postupně spojovány do globální celosvětové sítě Internet, který používá sadu protokolů TCP/IP.

Sítě můžeme klasifikovat podle různých hledisek. Dělíme je podle přepojování, podle druhu přenášených signálů, podle uživatele, podle přenosu dat a nejužívanějším je dělení sítí z hlediska rozlehlosti a účelu.

Dělení sítí podle přepojování:

Komunikační síť

·         Komutační síť je síť s přepojováním okruhů. Jedná se starší technologii, která se využívá již od počátků telegrafie a telefonie a v pozdějších letech i v architektuře ISDN (Integrated Services Digital Network). Dalším příkladem jsou telefonní sítě.

Paketová síť

 

·         Paketová síť je síť s přepojováním paketů. Základem je, že cesta, kterou paket "putuje", není od zdrojového po cílový uzel známá. Každý paket se tak přenáší jinou trasou, která je ovlivněná topologií sítě, její propustností a výpadky uzlů.