Jdi na obsah Jdi na menu
 


Software

14. 10. 2013

 Software

Software (programové vybavení] je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači,provádějící nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje.

·         Software je protiklad k hardwaru, který zahrnuje všechny fyzické součásti počítače (elektronické obvody, skříň…).

 

 

Podle funkce se dá software rozdělit na několik skupin


·         systémový software – umožňuje efektivní používání počítače

·         firmware – software obsažené v hardware (BIOS, firmware vstupně-výstupních zařízení…)

·         operační systém – spravuje počítač, vytváří prostředí pro programy

·         jádro operačního systému (včetně ovladačů zařízení)

·         pomocné systémové nástroje – pro správu operačního systému (formátování disků, nastavení oprávnění, utility, démoni, …)

·         aplikační software – umožňuje uživateli vykonávat nějakou užitečnou činnost,                například:

·         kancelářské balíky: textový editor, tabulkový procesor, prezentační program, …

·         grafické programy: vektorový grafický editor, bitmapový grafický editor, …

·         vývojové nástroje: vývojové prostředí, překladač, …

·         zábavní software: počítačové hry, přehrávače digitálního zvuku a videa apod.


 

 

 

Škodlivý software

Software může provádět i nezamýšlenou činnost a v takovém případě hovoříme buď o programátorské chybě nebo o počítačových virech, malware, spyware, trojských koních a podobném nežádoucím software.